Team


Fun Fact: JTutor team consists of 102 hard working individuals.

Nodoka Shibasaki

Executive Director

Elina Morishita

Executive Director

Hana Toyama

Executive Director

Hinako Takamatsu

Executive Director

Haruka Oyama

Executive Director

Nina Chen

Human Resources Director

Karen Asakawa

Human Resources Director

Yuzuka Fuchinoue

Event Director

Mei Kusuyama

Event Director

Ayush Shetty

Jr Event Director

Daiki Takeuchi

Social Media & Designs Director

Hiroki Yamaguchi

Development Director

Clara Mori

Development Director

Natsumi Arita

Jr Director

Lina Fujii

Jr Education Director

Ryo Aoki

VMT

Riku Ando

VMT

Natsumi Maeda

VMT

Riko Hatanaka

VMT

Tutors

**全てチューターの方々の了承のもと掲示しています

Yuma Raux-Moriwaki

Ryo Aoki

Atsushi Song

Emi Hei

Lina Fujii

Megu Kanzawa

Mizue Uemura

Rikuto Kai

Riko Hatanaka

Miyu Tabuchi

Ayumu Shindai

Sarah Goldstein

Hiroki Yamaguchi

Lily Navarro

Asha Pramanik

Ikumi Suzuki

Hirokazu Hamana

Shiho Amster

Hiroto Kuwata

Yuna Fujita

Mayu Yamasaki

Karen Asakawa

Momoko Petrucci

Yuto Sadamura

Sara Nakatsu

Sota Tsurumi

Mei Kusuyama

Sayaka Shimamatsu

Cosmo Miyahara

Shin Toki

Carina Brownfield

Akari Inami

Minagi Kataoka

Mona Nishino

Sean Walsh

Ellie Wellbaum

Nina Chen

Yuta Tokusei

Koharu Miyoshi

Mayu Nagano

Sara Shozaki

Nina Onozawa

Mayu Nakazato

Satomi Hamano

Yuzuka Fuchinoue

Yuki Wang

Asako Kazunaga

Anna Stine-Uchino

Noah Saitou

Kosuta Kanchi

Kensuke Imamura

Koh McGinn

Nina Benioff

Saya Lapreziosa

Misaki Aman

Nathaneul Benioff

Ayush Shetty

Anju Barney

Andrew Kimura

Haruna Floate

Elena Kobayashi

Kumika Nakai

Hanako Sasaki

Clara Mori

Christina Hoffman

Emily Rambo

Yuki Kaneko

Kiera Huang

Yuta Kammer

Ishihara Yuma

Maya Darski

Sayaka Chendra

Tomoki Urata

Ema Clark

Lisa Izuhara

Miho Ogura

Daiki Miyake

Tabito Sakamoto

Chelsea Kehoe

Hanah Serrano

Shiho Yanagawa

Aoi Kunimoto

Kanamu Yamashita

Kai Isozumi

Join us on our journey.