Team


 

Join us on our journey.

JTutorチームは150人以上 の中高生の協力を得ています

Executive Directors

Nina Chen

Clara Mori

Ayush Shetty

Past Executive Directors

ご指導いただきありがとうございます。長い期間のご活躍、お疲れ様でした!

Elina Morishita

Hana Toyama

Hinako Takamatsu

Haruka Oyama

Nodoka Shibasaki

Tutors

**チューターの方々の了承のもと掲示しています

Atsushi Song

Emi Hei

Riko Hatanaka

Ayumu Shindai

Hiroki Yamaguchi

Lily Navarro

Ikumi Suzuki

Hirokazu Hamana

Shiho Amster

Hiroto Kuwata

Ryuuya Yasunaga

Sakurako Ikuta

Emiri Hunt

Karen Asakawa

Yuto Sadamura

Sota Tsurumi

Mei Kusuyama

Shin Toki

Yuta Tokusei

Koharu Miyoshi

Elena Kobayashi

Sara Shozaki

Fiona Graham

Aleksandr Naganov
Momoka Yanagisawa

Mayu Nakazato

Asako Kazunaga

Anna Stine-Uchino

Noah Saitou

Kosuta Kanchi

Misaki Aman

Ayush Shetty

Kumika Nakai

Haruto Suzuki

Jasmine Villarie

Ria Eda

Lina Fujii

Clara Mori

Christina Hoffman

Emily Rambo

Kiera Huang

Yuta Kammer

Maya Darski

Tomoki Urata

Chelsea Kehoe

Shiho Yanagawa

Naomi Aramaki

Erica Enrile

Kent Ikuta