Team

Executive Directors

Nodoka Shibasaki

Elina Morishita

Natsumi Arita

Hana Toyama

Hinako Takamatsu

Haruka Oyama

Junior Directors

Karen Asakawa


Yuzuka Fuchinoue


Lina Fujii


Sara Nakatsu


Volunteer Management Team

Riko Hirata

Haruna Kochi

Ami Sagara

Riku Ando

Kenta Fukuchi

Riko Hatanaka

Lina Fujii

Ryo Aoki

Tutor Volunteers

Yuma Raux-Moriwaki

Ryo Aoki

Atsushi Song

Emi Hei

Lina Fujii

Megu Kanzawa

Mizue Uemura

Rikuto Kai

Riko Hatanaka

Miyu Tabuchi

Ayumu Shindai

Sarah Goldstein

Hiroki Yamaguchi

Lily Navarro

Asha Pramanik

Clara Mori

Christina Hoffman

Emily Rambo

Yuki Kaneko

Kiera Huang

Yuta Kammer

Karen Asakawa

Momoko Petrucci

Yuto Sadamura

Sara Nakatsu

Sota Tsurumi

Mei Kusuyama

Sayaka Shimamatsu

Cosmo Miyahara

Shin Toki

Carina Brownfield

Akari Inami

Minagi Kataoka

Mona Nishino

Sean Walsh

Ellie Wellbaum

Sayaka Chendra

Tomoki Urata

Ema Clark

Lisa Izuhara

Miho Ogura

Daiki Miyake

Mayu Nakazato

Satomi Hamano

Yuzuka Fuchinoue

Yuki Wang

Asako Kazunaga

Anna Stine-Uchino

Noah Saitou

Kosuta Kanchi

Kensuke Imamura

Koh McGinn

Nina Benioff

Saya Lapreziosa

Misaki Aman

Nathaneul Benioff

Ayush Shetty

Anju Barney

Andrew Kimura

Nina Chen

Yuta Tokusei

Ikumi Suzuki

Hirokazu Hamana

Join us on our journey.